Estem compromesos en la defensa d’un model de sistema sanitari públic, gratuït en el moment de l’ús, equitatiu i d’accés universal, que es consideri com a dret de ciutadania , finançat amb impostos i que garanteixi una atenció de qualitat. El nostre referent es el model “sistema nacional de salut” , perquè amb la salut de la població no es pot fer negoci, i l’atenció que es rep no pot dependre dels ingressos de cada persona.

Rebutgem les mesures economicistes que han aplicat aquests darrers anys els governs central i autonòmic i que han degradat greument un dels millor sistemes sanitaris del mon amb conseqüències nefastes sobre la salut dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. El tancament de serveis, plantes hospitalàries o CAPs, la privatització dels serveis més “rentables” o la reducció de personal, tenen greus conseqüències pels usuaris (llistes d’espera immorals, pitjor atenció) i també sobre els professionals que treballen en pitjors condicions i amb càrregues que no sempre permeten atendre els pacients amb la màxima qualitat. Els treballadors i les treballadores dels serveis sanitaris, a costa del seu propi esforç, han esmorteït les conseqüències de moltes de les mesures preses pel Govern.

Dins les competències en matèria de salut que te encomanades l’Ajuntament vetllarem perquè els nostres conciutadans rebin la millor atenció possible. Revisarem i ampliarem la part del pressupost dedicada a millorar l’atenció directa i la cura a les persones:

 • Ampliarem el personal dedicat a atendre persones amb necessitats especials (treballadors socials, treballadors familiars)
 • Impulsarem programes de cooperació i col·laboració amb els Serveis Sanitaris i el Centre de Salut per tal de facilitar al poble l’accés a informació que ens ajudi a millorar el nivell de salut dels nostres conciutadans incidint en aquells aspectes que es denominen “autocura”: tallers de cuina saludable i per persones amb necessitats especials, xerrades-col·loqui monogràfiques sobre temes concrets de salut, tallers de primers auxilis….
 • Impulsarem programes de cooperació i col·laboració amb les escoles. D’una banda per educar millor en estils de vida saludable, i d’altre banda perquè volem acostar els nostres joves a la realitat de la gent gran i les persones dependents amb un programa de voluntariat per atendre algunes de les necessitats del dia a dia, però sobretot per pal·liar el major problema de tots que sol ser la soledat.
 • Apostem per la creació d’un centre de dia amb serveis com ara fisioteràpia, podologia, teràpia cognitiva, educació maternal.
 • L’Ajuntament com a defensor dels drets dels pacients. Establirem un punt d’informació i recolzament a les reclamacions dels pacients per tal de fer arribar les seves queixes als departaments corresponents i de la manera més eficient.

GARANTIREM EL DRET A LA CURA I A L’AUTONOMIA PERSONAL

Les cures són essencials en el desenvolupament de la vida quotidiana i acostumen a recaure en les famílies i sobretot en les dones. L’envelliment de la població juntament amb l’augment de l’esperança de vida comportarà una major necessitat de cures. A més a més les preferències de la ciutadania per a envellir a casa seva farà necessari afrontar que una part de la població necessitarà atencions especialitzades a domicili a causa del deteriorament de les seves condicions físiques i mentals. Per poder garantir aquests drets:

 • Apostarem per un model de cura que permeti que la persona visqui el major temps possible a la seva llar reforçant els programes d’ajuda a domicili, l’assistència personal i les tecnologies de la cura.
 • Vetllarem per un sistema d’atenció a la cura equitatiu territorialment i amb serveis suficients en cada àmbit comunitari.
 • Treballarem amb els serveis de salut per a una atenció integrada.
 • Reivindicarem a la Generalitat de Catalunya la creació de 3.500 noves places residencials.
 • Exigirem una gestió ràpida i eficaç dels processos vinculats a la Llei de Dependència. 1.6.
 

DONAREM SUPORT A LA TASCA DE LES CUIDADORES FAMILIARS I PROFESSIONALS.

Les cures han estat sempre majoritàriament en mans de les dones. Aquest fet suposa que sigui una feina gens reconeguda i mal pagada. Catalunya en Comú volem contribuir a posar fi a la inexistència de reconeixement, a la precarització i a la vulnerabilitat de les persones cuidadores i apostem per coresponsabilitzar-nos d’aquestes tasques, amb recursos municipals i també donant suport a iniciatives ciutadanes i cooperatives que milloren la pràctica de les cures, per fer-ho:

 • Desenvoluparem recursos i serveis de suport a les persones cuidadores no professionals
 • Crearem serveis que donin suport a les necessitats de les cuidadores professionals en el camp d’assessorament laboral, assistencial, sanitari, residencial i legal.
 • Impulsarem projectes cooperatius de persones treballadores de les cures.

PROMOVENT POLÍTIQUES PER A UN ENVELLIMENT ACTIU I EN COMUNITAT

En els pròxims anys el creixement del nombre de persones grans tindrà cada vegada més pes en la població. L’any 2031 hi haurà uns 11,7 milions de persones de més de 65 anys que representarà el 25,6% sobre la població en el conjunt de l’Estat espanyol. A Catalunya el 2017 representava un 18,55% . L’afebliment de les xarxes familiars i socials fan que moltes d’elles es sentin soles. La soledat té una repercussió clara en la salut de les persones i de la seva qualitat de vida. Per fer-hi front:

 • Incrementarem la participació social activant l’associacionisme de la gent gran i les xarxes socials informals.
 • Lluitarem contra la solitud no volguda de les persones grans, oferint un conjunt de serveis i promovent la participació comunitària.
 • Fomentarem els habitatges tutelats de caràcter públic i afavorirem la creació de projectes d’habitatge comunitaris.
 • Promourem ciutats i pobles amigables amb l’objectiu d’adequar els espais per a les persones grans a les seves necessitats per desenvolupar una vida autònoma i independent.